Region Skånes underskott mindre än väntat

Region Skånes underskott förra året blev mindre än beräknat. Bokslutet slutade på 196 miljoner kronor vilket är 224 miljoner bättre än budgeterat.

Huvudsakligen är det en följd av att skatten höjdes med en krona från den 1 januari 2003. Men även anställningsstoppet, stoppet för nyinvesteringar och höjda taxor inom vård och resor med kollektivtrafik har haft effekt.

Målet är att skapa en ekonomi i balans till nästa år.