Kommunala ambulanser kan bli lagliga

Regeringskansliet förbereder en lagändring för att göra det lagligt för kommuner att bedriva ambulansverksamhet. Det framgår av ett svar från kommunminister Lars-Erik Lövdén på en fråga som riksdagsmannen Kent Härstedt (s) från Helsingborg ställt.

- Jag är naturligtvis väldigt nöjd med svaret, kommenterar Kent Härstedt.

Före jul förbjöd överraskande regeringsrätten kommunerna Malmö och Helsingborg att göra det som de gjort länge, nämligen bedriva ambulansverksamhet. Kommunerna har ändå fortsatt köra ambulans tillsvidare, men frågan är om de har rätt att delta i den nya upphandling av ambulansverksamhet som Region Skåne håller på med. För att lösa problemen och inte bli helt beroende av en privat entreprenör, överväger Region Skåne att avbryta upphandlingen i sydvästra och nordvästra Skåne. Beslut väntas på regionstyrelsen på torsdag. Frågan är nu om regeringens besked om att lagen ska ändras gör att regionledningen vågar lita på att det fixar sig, och låta upphandlingen ha sin gång. Eller om man trots allt måste ta det säkra före det osäkra och ta hem ambulansverksamheten i egen regi.
- Hur snabbt reglerna kan ändras och hur snabbt förutsättningarna förändras för upphandlingsmöjligheterna i Skåne vågar jag inte uttolka, säger Kent Härstedt.