Helsingborg

Återhållen femklöverbudget i Helsingborg

Det är inga dramatiska förändringar i femklöverns budget för 2011 och det blir varken skattehöjningar eller skattesänkningar. Det är en rad stora investeringar som ska sjösättas som nya förskolor, skola på Tågaborg och ny arena, men mycket av den övriga kraften läggs på förskola, skola och socialnämnd.

Bland annat ska man skapa en förskolekatalog på webben och göra det möjligt att fritt välja förskola i hela Nordvästskåne, man ska tillsätta en matcontroller för skol- och dagismat och sjösätta bostadsprojektet Bostad först, som ska ge en egen lägenhet till 25 hemlösa.

– Dessutom ska man satsa på yrkesutbildning som är kopplad till lokal efterfrågan. Vi satsar två miljoner på 70 till 100 platser i yrkesutbildning, som ligger väldigt nära vad marknaden behöver. Och sedan får de jobb i väldigt stor utsträckning, säger kommunalrådet Peter Danielsson (M).