Malmö

Chefer åtalas efter vårdares död

Idag inleddes rättegången mot två chefer på behandlingshemmet Tunagården i Malmö där en pojke knivskar en vårdare till döds för drygt två år sedan. De båda står åtalade för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Det var i maj 2008 som en pojke på behandlingshemmet knivskar en av sina vårdare till döds. Pojken led av sexrelaterade tvångstankar och hade tidigare fantiserat om att han skulle döda någon av kvinnorna på hemmet. I juni 2008 dömdes han till rättspsykiatrisk vård för mord.

Men nu är det alltså institutionschefen och den biträdande institutionschefen för Tunagården som står åtalade för vållande till annans död eftersom de inte ska ha uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter när det gäller att trygga säkerheten på behandlingshemmet.

– Enligt min mening så har man haft bristande miljöarbete på Tunagården. Man har inte gjort en tillräcklig riskbedömning av arbetstagarnas arbetsmiljö, och inte gjort en farlighetsbedömning av pojken. Man har också haft dåliga säkerhetsrutiner, vilket möjliggjort att mordet kunde ske, säger åklagare Lotten Loberg.

Bristerna handlar bland annat om att den morddömde pojken vistats ensam med kvinnlig personal, trots att en läkare bedömt att det inte var lämpligt. Att det har funnits knivar tillgängliga fastän de skulle hållas inlåsta och att man inte vidtagit åtgärder trots att pojken vid ett flertal tillfällen berättat att han haft tvångstankar om sex, knivar och våld. Innan mordet hade han också givit sig på en kvinnlig vårdare med en bordskniv.

Enligt åklagare Lotten Loberg så borde pojken av säkerhets skäl ha flyttats från Tunagården.

De båda åtalade förnekar brott. Institutionschefen medger dock att han haft det övergripande ansvaret på Tunagården, men menar att en farlighetsbedömning har gjorts kontinuerligt. Pojken ska till och med ha genomgått en positiv utveckling tiden före mordet. Båda de åtalade menar att det inte finns något samband mellan eventuella brister i Tunagårdens verksamhet och mordet.

Rättegången kommer att pågå veckan ut.