Lund

Populärt promenadstråk förlängs

En ny bro och ett nytt promenadstråk invigdes i dag i Lund. Det handlar om den knappt tio meter långa promenadbron som leder över Höje å och in till Flackarpsstråket vid reningsdammarna.

Bron är lika viktig som Öresundsbron, om man får tro Tranje Danielsson (M) som höll i invigningssaxen.

– Jag menar att det är en kommunikation vi skapat. Här kan man ju inte köra bil men du kan ta med din cykel, säger Tranje Danielsson.

Området kring reningsverket dammar är enligt kommunen ett av de mest populära motionsområdena som finns i Lund.  Nu har det alltså fått tillökning med ett nytt stråk som är ungefär tre kilometer långt.

En av många som denna soliga torsdag är på väg ut för att ta den nya slingan mellan dammarna och St Lars-området är Elin Lagerbrand, som bor på Klostergården och som ofta springer i området.

– Det finns ju inte så många ställen i Lund där man kan springa där det inte är asfalt och här är det ju grusväg, säger hon.

Tanken med att anlägga Flakarpsstråket, som är en del i det så kallade Höje å-projektet är att man så småningom ska binda samman Lund, Lomma och Staffanstorp kommun med varandra med hjälp av promenadstråk.

Målet är att du ska kunna promenera ända från havet i Lomma och in till Lund. Ännu vet man inte när det kan bli verklighet, för en del markägare är svårflörtade.

– Vi hoppas att det här ska bli ett gott exempel, och vi tror verkligen att det kommer att tas emot positivt att de människor som bor i närheten av promenadstråken, både i Lund och Staffanstorp, säger Cecilia Backe, kommunekolog i Lund.