SKÅNE

Frivilliga ska hjälpa till att rädda kärr

De artrika rikkärren i Skåne är hotade. Därför samlades kommunekologer från hela Skåne igår för att lära sig hur man restaurerar kärren.

Kommunekologer från hela Skåne samlades i går vid Västermossen utanför Ramsåsa by, inte långt från Tomelilla.

De var där för lära sig mer om hur man sköter och restaurerar rikkärr, en våtmarkstyp som är hotad i dag.

– Rikkärren behöver slåtter eller djur som betar för att inte växa igen. Därför behövs det mycket hjälp och både kommuner och frivilliga från till exempel Naturskyddsföreningen kommer hjälpa till, säger Maria Sandell naturvårdsinformatör på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har gjort en stor inventering av rikkärren runt om i Skåne och tittat närmare på hur man bär sig åt för att bevara dem och sköta dem mer långsiktigt.

Tillsammans med markägaren och en extren entreprenör har länsstyrelsen restaurerat de båda rikkärren vid Västermossen strax intill Fyledalen till sitt ursprungliga skick.

Det var det resultatet som länsstyrelsen ville visa upp för de skånska kommunekologerna i går eftermiddag.