Skåne

Bättre tider för byggfirmorna

De skånska byggföretagen ser nu tydligt hur krisen börjar gå och allt fler vill nu börja bygga igen. Det innebär att företagen fått bättre ekonomi och det blir allt fler som får jobb inom byggsektorn.

– Det är mycket som pekar på att det är bättre tider nu. Anbudspriserna ökar och fler vill bygga bland annat bostäder och kommersiella lokaler, säger Bo Adling som är chef på Sveriges byggindustrier i Helsingborg.

Det är framför allt bland de medelstora och lite mindre företagen som efterfrågan på byggtjänster har ökat men även de större byggförtagen börjar nu få in beställningar. Det här gör att allt fler byggnadsarbetare får jobb och på fackföreningen byggnads så ser man att deras medlemmar i allt större utsträckning slipper arbetslöshet. Men den ökade efterfrågan på arbetskraft innebär inte att lönerna kommer att gå upp, enligt Bo Adling på arbetsgivareorganisationen Sveriges Byggindustrier.

– Det är en öppnare byggmarknad nu och utländska företag vill vara med och konkurrera därför blir inte lönetrycket så högt säger Bo Adling.

Den ökade konkurrensen gör också att byggföretagen inte kan ta ut så höga priser, som man gjorde innan krisen, men Bo Adling menar att det viktiga för företag såväl som arbetar är att konjunkturen nu vänt.

– I en bättre konjunktur kan förtagen tjäna pengar och ge en trygg sysselsättning till sina anställda och det är det som är det viktiga menar Bo Adling på arbetsgivareorganisationen Sveriges Byggindustrier.