LUND - MALMÖ

Tvilling dog efter flytt mellan sjukhus

Bristen på vårdplatser på avdelningen för för tidigt födda vid Skånes universitetssjukhus i Lund kan ha bidragit till att ett barn dog i nära anslutning till förlossningen. Socialstyrelsen riktar kritik mot sjukhuset.

Bristen på vårdplatser på avdelningen för för tidigt födda vid Skånes universitetssjukhus i Lund kan ha bidragit till att ett barn dog i nära anslutning till förlossningen. Socialstyrelsen riktar kritik mot sjukhuset.

Socialstyrelsen anser att Skånes universitetssjukhus brustit i omhändertagandet, när en kvinna som var gravid med tvillingar i mars i år överflyttades mellan kvinnoklinikerna i Lund och Malmö.

Kvinnan hade lagts in på kvinnokliniken i Lund i den 26:e graviditetsveckan på grund av komplikationer. Det visade sig att hon bar på multiresistenta tarmbakterier, och det skedde då en daglig övervakning av fostren.

Men efter några veckor flyttades kvinnan till Malmö, eftersom det var platsbrist på neonatalavdelningen i Lund. Den dagen som överföringen skedde gjordes inte de dagliga kontrollerna - varken i Lund eller i Malmö - och det verkar ha berott på en miss i kommunikationen.

Dagen därpå visade undersökningen på en kraftig försämring, och ett akut kejsarsnitt gjordes. Den ena tvillingen var livlös och gick inte att rädda. Den andra mådde bra.

Socialstyrelsen konstaterar flera brister. Man skriver att det inte kan uteslutas att den uteblivna undersökningen hade kunnat ha betydelse. Fallet visar också på de risker som finns med den vanligt förekommande platsbristen på neonatalavdelningarna i Region Skåne, skriver man i beslutet.

Sjukhuset måste nu redovisa hur man i fortsättningen ska säkerställa att kommunikationen fungerar när gravida riskpatienter flyttas mellan sjukhusen.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se