SKÅNE

Färre skånska tonårsflickor gör abort

Tonårsaborterna i både Malmö och resten av Skåne blir färre och börjar nu närma sig riksgenomsnittet. Siffrorna i Malmö är de lägsta sedan mitten på 1990-talet.

– Jag tror att det delvis kan förklaras med att ungdomsmottagningarna, speciellt de i Malmö arbetat hårt med att öka sin tillgänglighet. Men även Malmö stad och skolorna har jobbat väldigt aktivt med de här frågorna, säger Elisabeth Nellbeck, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Skåne.

Malmö har sedan många år tillbaka haft en högre andel aborter bland tonåringar, det vill säga flickor mellan 15 och 19 år, än i både resten av Skåne och i riket i snitt. 2003 nåddes en topp med 32,9 aborter per 1000 tonårsflickor, men ifjol var den siffran 24,2 vilket är den lägsta noteringen sedan mitten av 1990-talet. Även i övriga Skåne pekar kurvan nedåt medan riksgenomsnittet ökade något ifjol.

Elisabeth Nellbeck tror att en bidragande orsak till minskningen i Malmö är att antalet besök på stadens ungdomsmottagningar ökat.

– Ifjol hade vi 2500 fler besök än under 2008.Det är väldigt lätt att komma till oss och det är lätt att få en tid.

Hur ska ni fortsätta jobba med den här frågan?

– Vi kommer fortsätta arbeta med frågorna kring tillgänglighet och se om vi kan förbättra oss ytterligare, säger Elisabeth Nellbeck.

David Rasmusson
david.rasmusson@sr.se