Skåne

Malariadöden ska utredas

Sjukvården i Skåne ska nu utreda varför en skånsk man i 30-årsåldern avled i malaria i förra veckan vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Mannen, som var från östra Skåne, hade nyligen kommit hem från en resa i östra Afrika, och blev sjuk trots att han tagit malariaförebyggande medicin.

Efter att han slutat ta sina malariatabletter när han kom hem bröt sjukdomen ut. Efter något dygn tvingades han söka sjukvård, och trots intensivvård stod mannens liv inte att rädda.

– Mannen var svårt påverkad av sin febersjukdom, med påverkan på blodbilden och med andningsbesvär, och så småningom blev han medvetslös, säger Peter Lanbeck, klinikchef på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Mannen, som blivit myggbiten i Moçambique i april, fick intensivvård i respirator och de läkemedel som behövdes, men hans liv gick ändå inte att rädda. I dag går det inte att säga varför mannen blev så sjuk, trots att han tagit förebyggande malariamedicin.

– Bara tabletter inte helt säkert skydd, säger Peter Lanbeck, klinikchef på infektionskliniken i Malmö. Dessutom bryter olika individer ner läkemedlet olika fort.

Det är relativt ovanligt att svenskar drabbas av malaria. Enligt Peter Lanbeck upptäcks mellan fem och tio fall i Malmö per år. Att patienter avlider i sjukdomen är mycket ovanligt.

– Under de senaste 25 åren har vi bara haft en patient som avlidit av malaria i Malmö, säger Peter Lanbeck.

Sjukhuset har nu skickat prover till Stockholm, där det ska utredas om det var något speciellt med malariasorten och vilken typ av resistens det rörde sig om. Även koncentrationen av läkemedel i mannens blod ska undersökas.

På sjukhuset i Ystad, dit mannen kom in först, ska man också titta på händelsen och se om man borde ha gjort på något annat sätt.

Enligt Peter Lanbeck finns det i dag ingen anledning att ändra på rekommendationerna inför Afrikaresor. Även fortsättningsvis ska resenärer vända sig till en vaccinationsmottagning för att få individuella råd.

– Om man ändå drabbas av feber när man kommer hem, ska man snabbt söka sjukvård och uppge att man varit i Afrika, säger han.