Skåne

Regionen glömde bort Rönneå

Under åren 2005 till 2007 var Region Skåne med och betalade en satsning på att rusta upp kanotleden i Rönneå. Tanken var också att skapa en paraplyorganisation för leden. Men på Region Skåne glömde man bort alltihop.

Det var de fem kommunerna längs ån som tog initiativet till upprustningen. Kommunerna skrev också ett brev till Region Skåne hösten 2006 där de begärde att regionen skulle ordna en huvudman för kanotleden.

Brevet hamnade hos Stiftelsen för Fritidsområde i Skåne som då var huvudman för Skåneleden, och frågan var uppe på ett sammanträde hösten 2007. Stiftelsen kom fram till att den behövde mer pengar för att kunna bli paraplyorganisation för kanotleden.

Styrelsen beslutade att diskutera detta med Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne. Men det blev aldrig som det var tänkt.

– Av någon anledning föll det mellan stolarna, säger stiftelsens ordförande Sam Skällberg. Vi hade aldrig den där diskussionen. Det glömdes helt enkelt bort.

Sedan hösten 2007 har det inte hänt någonting, och det tycker Sam Skällberg är olyckligt.

– Det behövs ju en huvudman om det ska kunna bli någonting, och det passar ju in i Skåneledsfilosofin även om man tar sig fram på annat sätt än gående, säger han.

Nu har Region Skåne beslutat att ta över ansvaret för Skåneleden.

– Det blir miljöenheten på Region Skåne som kommer att hantera det här i fortsättningen, säger Sam Skällberg. Det vet de visserligen inte om. Men vi ska berätta det för dem.