NORDVÄST

Sökes: Yngre nämndemän

Genomsnittsåldern för nämndemännen i de svenska tingsrätterna är hög. Den ligger strax under sextio år. Vi har undersökt fem kommuner i nordvästra Skåne, och i dem är mer än hälften av nämndemännen pensionärer.

Nämndemän är lekmän i rätten och vid omröstningar har de lika stor makt som domaren.

Det enda som krävs för att man ska bli nämndeman är att man är svensk medborgare och att man är myndig. Det är de politiska partierna som nominerar dem, men man måste inte vara medlem i ett parti för att vara nämndeman.

Trots det representerar nämndemännen knappast ett tvärsnitt av befolkningen.

Utomnordiska invandrare är sällsynta och medelåldern är hög.

I Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Båstad och Klippan är mer än hälften av nämndemännen över pensionsåldern. I Höganäs är nio av elva pensionärer och I Helsingborg där hälften är pensionärer är flera stycken över åttio år.

Dessutom är det så att de äldre nämndemännen får fler uppdrag än de andra eftersom det oftast är de som får de extrainsatta målen. Det säger chefsrådmannen vid Helsingborgs Tingsrätt Bengt Olsson.

Han upplever inte nämndemännens höga ålder som ett problem, men tror att man skulle ha mycket att vinna om nämndemanskåren bättre speglade befolkningen i stort.

– Jag tror det skulle öka förståelsen både från de dömda och från allmänheten, säger Bengt Olsson.