BÅSTAD

Skatteskuld kan leda till konkurs

Den exklusiva mattillverkaren Märta Måås Fjetterström med ateljé i Båstad har stora skatteskulder. Idag förfaller ytterligare en skuld. Om inte skulderna betalas hotas företaget av konkurs.

Textilkonstnärinnan Märta Måås Fjetterström startade vävateljén i Båstad 1919. Trots att det snart är sjuttio år sedan hon dog tillverkas fortfarande hennes mattor av väverskorna i Båstad. Det handlar om exklusiva mattor som kan kosta flera hundra tusen kronor.

Men nu har man problem. Sammanlagt har företaget drygt 1,2 miljoner kronor i skuld hos kronofogden.

Skulderna består av skatteskulder och det rör sig om fyra delskulder. Den sista av dem - på 390 000 - förfaller idag.

För de tre andra skulderna pågår en tillgångsundersökning. Det innebär att man undersöker om det finns några utmätningsbara tillgångar i företaget som kan användas till att lösa skulden.

Finns det inte det gör kronofogden en utredningsrapport som sen skickas till borgenären, som i det här fallet är Skatteverket. Sedan får Skatteverket avgöra hur man ska gå vidare och om man ska begära att företaget försätts i konkurs.