Sverige

Fler nykterhetskontroller till sjöss

Nu får båtförare vara beredda på att stoppas för nykterhetskontroller. Från den 1 juni gäller samma regler för fylleri på sjön som på land. Det innebär att den nedre gränsen för sjöfylleri är 0,2 promille.

– Vi utbildar vår personal idag att sköta de nya arbetsuppgifterna, säger Patrik Risberg som är kustbevakningsinspektör i Helsingborg.

Tidigare har kustbevakningen inte fått ta sållningsprov, vilket innebär den första kollen för att se om någon på sjön är berusad, men från och med den 1 juni har Kustbevakningen region syd samma befogenheter som sjöpolisen i Stockholm och Göteborg. Och man har redan fått fast 21 onyktra personer på sjön.

– När vi får larm om en sjöfylla så gör vi själva ett bevisprov, så vi sköter hela utredningen från början till slut. Förr fick vi ta dem till närmaste polisstation för att de skulle kunna blåsa, säger Patrik Risberg.

Och åtminstone en del småbåtsägare välkomnar den nya lagen.

– Jag tycker att det är en utmärkt lag, den har behövts länge, säger Lena Tham Troberg som är småbåtsägare. Det är så många som dricker alkohol både före färden och under färden och tycker att det hör till sjölivet, men det anser inte jag.

Lagen gäller dock inte båtar som inte kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov på minst tio meter.

– Många som har småbåtar har inte kunskap och har dricka med ut på havet med barn och utan flytväst, så jag tycker att lagen ska gälla alla typer av båtar, säger Lena Tham Troberg.