SKÅNE

Rödlistad fjäril får eget reservat

Området Hunneröds Mosse i Svedala kommun ska bli naturreservat. Där finns nämligen den rödlistade fjärilsarten alkonblåvingen.

– Nej, detta är ett reservat som har pågått ett tag och vi hoppas om att det kommer att fattas ett beslut här till hösten om att det ska bli skyddat som naturreservat, säger biologen och naturvårdshandläggaren på Länsstyrelsen Gunilla Davidsson Lundh. Det har varit ute på remiss och det ska bara göras lite mindre justeringar i skötselplanen.

Hunneröds mosse har bara brukats av den gamla tidens jordbrukssätt utan konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket gör att många arter trivs där.

Alkonblåvingen är beroende av en speciell blomma, klockgentianen, vilket är den enda blomman som fjärilen lägger sina ägg på. I Skåne finns även alkonblåvingen på Revingefältet men det är på Hunneröds mosse som den trivs bäst.

– Det finns ett åtgärdsprogram för dessa arter som är framtaget av Länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket och då innebär det att vi gör dom här skötselåtgärderna vilket också gynnar en massa andra arter och inte bara dessa två arterna, säger Gunilla Davidsson Lundh. 

– Nej, detta är ett reservat som har pågått ett tag och vi hoppas om att det kommer att fattas ett beslut här till hösten om att det ska bli skyddat som naturreservat, säger biologen och naturvårdshandläggaren på Länsstyrelsen Gunilla Davidsson Lundh. Det har varit ute på remiss och det ska bara göras lite mindre justeringar i skötselplanen.

Hunneröds mosse har bara brukats av den gamla tidens jordbrukssätt utan konstgödsel och bekämpningsmedel, vilket gör att många arter trivs där.

Alkonblåvingen är beroende av en speciell blomma, klockgentianen, vilket är den enda blomman som fjärilen lägger sina ägg på. I Skåne finns även alkonblåvingen på Revingefältet men det är på Hunneröds mosse som den trivs bäst.

– Det finns ett åtgärdsprogram för dessa arter som är framtaget av Länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket och då innebär det att vi gör dom här skötselåtgärderna vilket också gynnar en massa andra arter och inte bara dessa två arterna, säger Gunilla Davidsson Lundh.