SKÅNE

Skador på spenat mäter ozonhalten

För knappt två veckorna slogs det larm om höga halter av marknära ozonet i Skåne och sydöstra Sverige. Höga ozonhalter kan ge människor problem med luftvägarna men också skada växtligheten. Och nu mäts effekterna.

På Öllövs gård utanför Grevie undersöks spenatodlingar för att upptäcka och dokumentera skador. Och efter det senaste larmet upptäcktes också ett mindre angrepp i spenatodlingen.

– Vi letar efter en gråbrun fläck som går igenom hela bladet, förklarar Hans Lundahl som arbetar på gården som rådgivare och visar spenatblad med små fläckar som kan bero på de höga halterna av marknära ozon för ett par veckor sedan. Skadorna uppstår efter mellan fem och tio dagar.

I närheten av gården mäts ozonhalterna av IVL Svenska miljöinstitutet och i samband med högre nivåer än vanligt undersöks grödorna och skador som inte kan förklaras på annat sätt beror sannolikt på ozonet.

– Vi har haft angrepp några gånger de sista åren men vi har ju inte vetat vad det var för något, säger Hans Lundahl.

Det finns också en ständig nivå av marknära ozon. Det har tredubblats sedan industrialiseringen tog fart på 1800-talet. Men de höga topparna hänger ofta samman med värme och sydliga vindar som för med sig luftburna utsläpp med ämnen som bildar ozon.

I år undersöks flera odlingar runt om i EU för att se om de här skadorna får ekonomiska följder för odlarna, berättar Per-Erik Karlsson som är docent på IVL. Är det stora angrepp måste grödor som spenat och sallad kasseras. Även potatis kan drabbas med minskad tillväxt på uppemot 10 procent.

– Det kan vara väldigt allvarligt och vi vet för lite, säger Hans Lundahl, rådgivare på Öllövs gård.