Trelleborg

Upplockad tång ska göra nytta

I Trelleborg kommer man allt närmare att börja göra biogas av alger och tång i en anläggning som ska finnas vid Smygehamn.

Flera offerter finns på anläggningar för själva biogasomvandlingen. Men man letar också efter den perfekta tångplockaren, berättar Görgen Holmdahl (SPI) som är ordförande i Trelleborgs miljönämnd.

– Ett traktorburet fordron med en snurra med piggar som plockar upp algerna. Vi håller fortfarande på att leta efter en effektiv uppsamlare som kan plocka upp algerna innan de hamnar på stranden och blir sandiga.

Det är till hösten som Trelleborgs kommun vill börja rensa havet algerna för att omvandla till energi på en anläggning i Smygehamn. Tången och algerna som ligger längs kusten är mycket rika på ämnen som stjäl havets syre när de bryts ner. Det är en stor anledning till att Östersjön idag har syrebrist.

– Vi ska minska utflödet med kväve och fosfor till Östersjön och samtidigt ta hand om den energin, säger Görgen Holmdahl.

Dessutom måste olika algblandningar provas ut, för att man ska kunna utnyttja dem så effektivt som möjligt.

– Olika blandningar ger olika resultat. Det är rödalger och brunalger som finns i Östersjön, men man kan också blanda i gräsklipp och annat, säger Görgen Holmdahl.