Skåne

Nya regler höjer elpriset i Skåne

Elen kommer att bli dyrare i Skåne. Till hösten 2011 införs ett nytt system med prisområden som kommer att innebära höjda priser för de skånska elkunderna.

– I Norrland finns produktionen men liten efterfrågan, alltså kommer de att bli vinnare. Här i södra Sverige har vi efterfrågan men ingen produktion, och då lär vi bli förlorare, säger Lars Hörbo, försäljningschef på Österlens Kraft i Simrishamn. 

Det är efter påtryckningar från bland annat EU som Svenska Kraftnät inför fyra olika prisområden. För Skånes elkunder innebär det sannolikt en prishöjning på ungefär 5 öre per kilowattimme. Men de exakta siffrorna är osäkra och det gör att det i dag är svårt för elbolagen att teckna fasta avtal med kunderna.