En omhäktad för vapenstöld i Lövestad

Det rättsliga spelet efter vapenstölden i Lövetstad utanför Sjöbo den 1 april då sex jaktgevär stals, forsatte idag. En person omhäktades idag vid Ystad tingsrätt, som på sannolika skäl misstänkt för häleri och vapenbrott.

I morgon är det omhäktningsförhandling mot en annan inblandad man. En tredje man har inte motsatt sig fortsatt häktning. En av de misstänkta har släppts efter att ha överklagat tingsrättens häktingsbeslut.
Senast den 29 april ska åklagaren väcka åtal mot männen.