Protest mot sänkt löneutrymme

SKTF, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund protesterar mot att Malmös politiker har sänkt utrymmet för löneökningar mitt under pågående löneförhandling. I protesten uppmanar de tre fackförbunden politikerna att ta tillbaka beslutet att sänka utrymmet för löneökningar.

Malmö kommuns prognos om ett underskott på 300 miljoner kronor gjorde att löneutrymmet för stadsdelarna minskades med 60 miljoner kronor. Och eftersom Kommunal redan är klara med sitt löneavtal så blir det SKTF och lärarna som får ta smällen genom att politikerna minskar utrymmet för löneökningar med mellan en halv och en procentenhet.

Ann Carlsson, SKTF:s avdelningsordförande i Malmö, upprörs mest över att samtidigt som utrymmet för löneökningar minskas till tre procent för SKTFs medlemmar så höjs kommunalrådens löner med 3,5 procent.