Skånskt näringsliv byter generation

De skånska företagarna står inför en generationsväxling. Nästan hälften av företagarna har fyllt 50 och enligt Svenskt näringsliv som gjort undersökningen kan det få allvarliga konsekvenser om inte generationsväxlingen görs på rätt sätt.

Nästan hälften av Skånes företagare är över 50 år gamla och många av företagen står inför ett generationsskifte. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
– Våra medlemmar hör ofta av sig och undrar hur de ska bete sig vid en generationsväxling, säger Anders Fredriksson, regionansvarig för Plåtslageriernas Riksförbund i Skåne.

Undersökningen är en del av Svenskt Näringslivs kampanj för att avskaffa arvs- gåvo- och förmögenhetsskatten eftersom organisationen anser att just de skatterna slår hårt mot de företagare som vill överlåta sitt livsverk på nästa generation, eller på någon annan inom företaget.

Problemet är enligt Svenskt Näringsliv att företagen dräneras på pengar när till exempel när arvskatten måste betalas med pengar som tas ur företaget. 

– Först skattas pengarna. Och det som blir kvar går åt till att betala arvsskatten. Alltså måste man ta ut tre gånger så mycket pengar ur företaget som arvsskatten är, säger Ulrika Wik, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne.