Kyrkan vill ha egen vård och omsorg

Kyrkan i Malmö vill starta egen familjerådgivning och kanske också vårdboende och ungdomsmottagning. Under ett möte i Köpenhamn nyligen enades bland andra Malmös kyrkoherdar om en satsning för att lindra Malmös sociala problem.

– Vi pratade om Malmös behov och beslutade att vi skall starta en familjerådgivning för människor med olika former av relationsproblem, säger Mats Egfors, kyrkoherde i Hyllie församling.

Men kyrkan i Malmö tänker inte stanna vid bara en familjerådgivning.

– Vi ska se om vi kan starta någon form av vårdboende där vi försöker säkra den kvalitet som inte längre finns i samhället. Vi ska också utreda möjligheterna att få igång en ungdomsmottagning i Malmö, säger Mats Egfors.

Statens roll minskar
Inom tre år hoppas han att projekten ska vara igång. Kyrkan har inga egna pengar att satsa men det finns pengar att söka och institutioner som är villiga att ställa upp. Hyllies kyrkoherde ser satsningen som ett uttryck för att Sverige närmat sig övriga EU, statens roll minskar och istället blir familjen och andra som kyrkan viktigare för exempelvis vård och omsorg.

– Kvaliteten försämras och resurserna minskar, då är det viktigt att vi som har mycket att bidra med kan bidra och vill göra det, säger Mats Egfors.

Hans Zillén