Malmö

Förtidsröster gav högre valdeltagande

Valdeltagandet i Rosengård i Malmö var betydligt högre än vad de första siffrorna efter valnatten visade. Det visar en analys av alla förtidsröster som lämnades på valdagen.

Inför valet i år satsade Malmö stad stort på att öka valdeltagandet. Jämfört med 2006 steg det också i kommunvalet, med 0,86 procentenheter till 74,35 procent. Men på valnatten visade siffrorna tvärtom att valdeltagandet sjunkit. Det är det stora antalet förtidsröster i Malmö som ställt till det i siffrorna. Det gäller särskilt i Rosengård där valdeltagandet traditionellt legat lågt. 

– Det är fortfarande lägre än det svenska snittet, fast mycket högre än att de ska vara något svart får. Det ligger snarare jämnt med andra stadsdelar i Malmö, säger Ida Sundberg på valnämnden i Malmö.

Det är det stora antalet förtidsröstare i Malmö som ställer till siffrorna. De var rekordmånga: 80 126 stycken eller 34 procent av väljarkåren. De förtidsröster som lämnades till och med dagen före valet räknades i de ordinarie vallokalerna på valnatten och kom med i siffrorna över valdeltagandet. Men ovanligt många förtidsröstade på själva valdagen, särskilt på Rosengård, där 1 096 personer förtidsröstade på City Gross.

De rösterna räknades förra onsdagen, men sorterades inte in i de vanliga valdistrikten och syntes inte i valdeltagandet. När valnämnden i Malmö ändå räknade in dem, för hand, visade det sig att valdeltagandet på Rosengård inte låg mellan 41 och 50 procent som de första siffrorna visade utan mellan 55 och 60 procent. Det fångas inte upp av de officiella siffrorna, vilket Ida Sundberg tycker är en brist.

– Jag tror att man ska hitta ett sätt att få in de här förtidsrösterna i valdeltagandet och i statistiken som offentliggörs, så att de som har ett annat väljarbeteende än det traditionella att gå till vallokalen, blir en del av statistiken. De blir ju lite utanför nu, säger Ida Sundberg.