MALMÖ

Domstolschefen vill höja säkerheten

Hot och trakasserier låg bakom domarens avgång i det pågående kopplerimålet i Malmö tingsrätt. Även åklagaren i målet har mottagit hot och nu vill domstolschefen på Malmö tingsrätt höja säkerheten ytterligare.

– Det finns ett förslag på att man ska kunna ha permanent larmbåge vid entrén, inte som idag att det måste finnas en hotbild. Det tycker jag skulle vara bra, säger Eva Wendel-Rosberg.

Under de inledande dagarna av rättegången, där tio män sitter åtalade för bland annat människohandel och våldtäkt mot barn, har säkerhetspådraget varit stort. Men trots det valde alltså domaren i målet att avgå sedan hon fått motta hot och trakasserier.

Samtidigt är det inte säkert att man löser problemet genom metalldetektorer och visiteringar på domstolarna. För enligt statistik från brottsförebyggande rådet så sker de flesta hoten via telefon, SMS eller e-mail. I de fallen är domstolens enda förebyggande åtgärd att vara försiktig med att lämna ut personuppgifter.

– Jag vet inga praktiska åtgärder för att de inte ska bli hotade. Det är i så fall hemliga telefonnummer och att arbetsgivaren inte lämnar ut namn och adress, säger Lillemor Lundgren, inspektör på Arbetsmiljöverket med tillsyn inom rättsvårdande myndigheter.

Ett annat alternativ kan vara att höja straffskalan för dessa typer av brott.

– Ytterst får man titta till brottet övergrepp i rättssak, om en straffskärpning där kan ge något genomslag, säger Per Lidehäll på länskriminalen i Skåne.