Omvända vanebilister åker kollektivtrafik

Det går att omvända vanebilister som tidigare inte åkt kollektivt. 60 procent av bilpendlare som fått prova att åka buss gratis under en månad, har fortsatt att åka buss efter gratisperiodens slut. Det visar ett treårigt projekt som gjorts i Lund.

Omkring 300 personer i och omkring Lund har fått erbjudandet att ställa bilen under en månads tid och i stället få ett gratis busskort. Och det har alltså visat sig att bara man får pröva på kollektivtrafiken så har en stor andel varit beredda att ändra sina vanor. Mattias Alfredsson är projektsamordnare på tekniska förvaltningen i Lund.

– 60 procent vill åka buss men vet inte om det, säger han.

Men det är inte vem som helst som får delta i projektet och få ett gratis månadskort. Det måste vara så kallade vanebilister, vilket man får bevisa genom en intervju. Projektet har pågått i drygt tre år och är en del i försöken att minska utsläppen av koldioxid.

Det följs upp regelbundet och visar alltså att 60 procent fortsätter att åka kollektivt på egen bekostnad direkt efter gratismånaden. Och ett år senare är det fortfarande omkring 50 procent som åker buss eller tåg. Och man är beredd att acceptera en ganska mycket längre restid. Men orsakerna till att man väljer kollektivtrafiken är ganska olika visar utvärderingarna.