Hallands Väderö

Hyresgäst avvisas efter halvt sekel

Torekovs församling vill ha nya verksamheter på Hallands Väderö och säger upp en 90-åring som hyrt sommarställe i över 50 år. Nu blir ärendet ett fall för hyresnämnden.

Det är Torekovs församling som äger Hallands Väderö, som är ett naturreservat. Ön är praktiskt taget obebodd, men i 52 år har förre rikspolischefen o landshövdingen Carl G Persson hyrt det som kallas skogvaktarbostället.

Men nu ska han inte få hyra huset längre. Församlingen har sagt upp kontraktet och vill istället använda huset till konfirmationsundervisning och avkoppling.

Carl G Persson har vänt sig till hyresnämnden. Genom sitt ombud trycker han på den långa tid han hyrt huset och att hans familj funnits på Hallands Väderö i mer än 100 år.

Dessutom tror han inte på att församlingen kan använda huset till konfirmationsundervisning och avkopping. Huset har mycket låg standard och under de senaste 30 åren har underhållsarbete varit kraftigt eftersatt. Huset har till exempel inget dricksvatten. Det måste fraktas över från fastlandet.

Nu är det upp till hyresnämnden att avgöra ärendet.