Bjuv

Allt fler behöver försörjningsstöd i Bjuv

Bjuvs kommun beräknas att gå back i år med 5,4 miljoner kronor enligt den delårsrapport som ska diskuteras på kommunfullmäktige i dag. En av orsakerna är att fler hushåll behöver försörjningsstöd i spåren av konjunkturnedgången.

Sedan hösten 2008 har antalet hushåll som behöver försörjningsstöd ökat.

– Vi har gått från ungefär 155 hushåll 2008 till 215 i snitt idag per månad. Det beror på arbetsmarknaden, en del blir varslade andra har ingen a-kassa. Många ungdomar blir arbetslösa efter att ha gått ut skolan, säger Christel Sundberg, chef för Enheten arbete och tillväxt.

Kostnaderna för försörjningsstödet i Bjuv kommer att dra iväg med mellan fyra och fem miljoner kronor utöver de 18 miljoner kronor som avsatts för 2010.

När trycket varit som hårdast ledde det till väntetider på ett par veckor för de hushåll som sökt för första gången. Personalen har tvingats prioritera utbetalningarna och då har man har inte hunnit med att följa upp och planera och dokumentera, enligt Christel Sundberg.