Enighet om Landskronakonsult

Det var stor politisk enighet när fullmäktige i Landskrona på måndagskvällen beslutade genomföra en utredning om kommunens organisation. De senaste dagarna har utredningen varit föremål för politisk turbulens i Landskrona.

Samtliga partier i Landskronas kommunfullmäktige sa ja till att hyra in den konsult som ska se över kommunens organisation. Målet är en mer effektiv organisation. Det som det bråkats mest om de senaste dagarna är hur mycket socialdemokraterna redan planerat tillsammans med konsulten och hur förutsättningslöst arbetet att organisera om de kommunala förvaltningarna kan bli.

Kompromissen blev ett tillägg där det beslutades att även den politiska organisationen ska ses över. Och löften från kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Niklas Karlsson att utredningen verkligen skulle bli förutsättningslös.

Projektet som kostar drygt en miljon kronor ska vara färdigt till årsskiftet och den nya organisationen ska träda ikraft första juli nästa år.

Fredrik Svenningsson