Helsingborg

Ny vård stärker individen

I Helsingborg provar man just nu en helt ny typ av familjehem där både barnet och de biologiska föräldrarna får stöd och terapi i familjehemmet. Målet är mer individuell vård.

- Vi har ett behov av mer intensiva kontakter med familjehemmen. Vi känner att vi skulle vilja jobba mer med det själv, säger Gunilla Nilsson, enhetschef på familjehemsenheten i Helsingborg.

Till ett behandlingsfamiljehem kommer ungdomar och stannar mellan sex månader och ett år. Samtidigt som den unge får stöd arbetar familjehemmet terapeutiskt med de biologiska föräldrarna. Det här skiljer sig ganska mycket från vanliga familjehem.

- Det är ett mycket intensiva arbete. Vi förväntar oss mycket av det, bland annat att vi får jobba mer individuellt med de unga, säger Larry Mingert, enhetschef på ungdom och familj i Helsingborg.