Landskrona

Jobben finns utanför kontoret

Ska man hjälpa grupper som har svårt att hitta jobb ut på arbetsmarknaden så duger det inte att sitta på ett kontor och vänta på att folk ska komma och be om hjälp. Det visar sig i Landskrona.

I stället måste man befinna sig mitt ute i verkligheten hos dem som man ska hjälpa, enligt Peder Enhörning som sedan ett och ett halvt år arbetar på Nystartskontoret i Landskrona. En verksamhet som kommit till med stöd av pengar från regeringen.

I Sverige finns en tradition att företagsrådgivare och myndgheter sitter på ett kontor dit man kan komma och söka information och hjälp.

– Men den traditionen finns inte hos många personer med annan kulturell bakgrund, säger Peder Enhörning. Det kan var fråga om språkförbistring. Det kan finnas en rädsla för myndigheter sedan tidigare eftersom de har dåliga erfarenheter från sitt hemland. Det handlar mycket om att få deras förtroende, och då måste jag vara ute i deras verklighet.

Peder Enhörning har bland annat hjälpt sju kvinnor med rötter i Libanon att starta en cateringfirma som också tagit över serveringen i personalmatsalen i Landskrona stadshus. Han har inte bara bidragit med teoretiska kunskaper utan också stöttat direkt i kontakten med till exempel banker och myndigheter.

I och med att han funnits nära hela tiden har han också kunnat hjälpa till med praktiska vardagsproblem som dykt upp.

Manal Ali som är en av kvinnorna som driver det nystartade företaget säger att just den praktiska hjälpen har varit väldigt viktig.

– Utan hans insatser har vi inte stått där vi står i dag, säger hon. Vi hade kanske inte klarat av att gå den biten vi redan har gått.