Skåne

Bra sommar för barkborren - dåligt för träden

På flera platser i nordöstra Skåne är det större skogsskador i år jämfört med förra året. Den varma sommaren har gynnat granbarkborren.

– De kom igång trögt för att det var en rätt kall vår. Men sen när värmen verkligen kom blev det skjuts på dem, säger Gunnar Isacsson som är insektsexpert på Skogsstyrelsen. 

Granbarkborren är en cirka fyra millimeter lång skalbagge, svart och hårig och anpassad till att leva på granens bark. På grund av varmt och stormigt väder har granbarkborren lyckats i år medföra större skogsskador ibland annat nordöstra Skåne. 

Träden kan inte försvara sig mot granbarkborren då de antigen blir skadade av torkan eller när träden har lite kontakt med rötterna när de faller ner under stormigt väder. 

Skogsstyrelsen rekommenderar därför skogsägarna att avverka träd när träden är nyangripna av granbarkborren under maj och juni månad. Och att hugga ner träden när de är angripna av granbarkborren är viktigt för miljön och för landets ekonomi, enligt Gunnar Isacsson.