Malmö

Säkerheten skärps på kvinnokliniken

Rutinerna på kvinnoklinken på Skånes universitetssjukhus i Malmö ändras och säkerheten skärps sedan en incident på avdelningen i förra veckan.

Personal kände sig hotad av anhöriga till en inlagd patient och tillkallade därför polis och vakter. Det var i samband med att personalen på kvinnokliniken bett anhöriga lämna avdelningen eftersom de var fler än vad som är tillåtet som en hotfull situation uppstod.

 - De är chockade och oroliga, säger Gunilla Bodelsson, chef på kvinnokliniken i Malmö. Jag har haft kontakt med säkerhetschefen på sjukhuset och tillsammans med avdelningschefen gått igenom en plan som måste gälla hela verksamheten. Liknande situationer kan tyvärr uppkomma.

 Vad är för förändringar ni vill göra?

 - Vi håller på att göra en såkallad riskanalys. Vår uppfattning är att vi måste göra någon form av utbildningsinsats för våra medarbetare där vi bland annat ser över rutiner för bemötande, rutiner för kommunikation med andra avdelningar men även kunskapen om när man tillkallar väktare och polis, säger Gunilla Bodelsson.

Hur tänker ni kring att säkerheten måste förhöjas på detta vis i en sån verksamhet?

 -  Det är tråkigt att det ska behövas men det är samtidigt oerhört viktigt för våra patienter och medarbetare. Man måste känna sig trygg, poängterar Gunilla Bodelsson.