Skåne

Få äldrevårdplatser drabbar akuten

Läget är pressat på de stora akutmottagningarna i Skåne. Ett stort problem är att många äldre patienter blir liggande på akuten i brist på vårdplatser. Antalet vårdplatser för äldre med många sjukdomar har nästan halverats i Skåne de senaste åtta åren.

– Patienterna får ligga kvar på akutmottagningen en bra stund innan man kan hitta rätt plats till dem, säger Jeanette Hellberg, vårdplatskoordinator på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Är det din uppfattning att det hade avlastat akuten om man hade fler vårdplatser för äldre?

– Ja, absolut. Flödet hade blivit snabbare för patienterna.

Patienterna vid de stora akutmottagningarna i Skåne blir allt fler, och många som jobbar på akuten ser det som ett problem att det är svårt att hitta vårdplatser till de äldre, multisjuka patienterna.

Enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting, som Demensförbundet tagit fram, fanns det 2001 111 vårdplatser i Skåne speciellt för äldre med många sjukdomar. 2009 hade antalet nästan halverats.

– Tyvärr är det så att det är på tok för få vårdplatser för att kunna möta äldre skåningars behov, säger Sölve Elmståhl, professor i geriatrik och klinikchef för Geriatriskt utvecklingscentrum på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

I Malmö finns det åtta så kallade geriatriska vårdplatser för äldre multisjuka. I Lund finns det inga alls, men det pågår en diskussion om att inrätta platser även där. Sölve Elmståhl tror också att fler vårdplatser skulle avlasta akutmottagningarna.

– Dels för att man snabbt skulle kunna slussa äldre med läkemedelsproblematik eller multisjuklighet direkt in på en geriatrisk vårdplats. Det skulle också var en hjälp för de patienter som redan är inlagda att överföras på ett smidigt sätt, säger Sölve Elmståhl.