Lund

Lärarna kan få betala när eleverna får datorer

En dator till varje elev. Det ska bli verklighet för Lunds högstadie- och gymnasieelever. Men när det är dags att betala notan blir det problem för skolorna.

För att få igång den nya datorsatsningen anslog kommunen 6 miljoner kronor extra i en tilläggsbudget. 2 miljoner gick till högstadieskolorna och var riktade till eleverna i årskurs sju. Men när pengarna fördelats återstår fortfarande mer än hälften att betala för flera skolor.

Fäladsgårdens biträdande rektor Viveca Dahl är positiv till projektet men kritisk mot hur det genomförs.

- Vi tycker att beslutet har gått lite väl snabbt och vi ser inte riktigt hur vi ska finansiera projektet. Det är det som är det stora bekymret, säger hon.

Pengarna som Fäladsgården fått från kommunen ger bara en tredjedel av eleverna i sjuan en dator. När skolan nu måste ta från sin ordinarie budget för att betala resten, ser man nu över möjligheterna att skära ner på lärarkostnaderna för att ha råd.

- Vi har inte tagit några beslut, men eftersom lärarkostnaderna är den allra största budgetposten blir det givetvis så att det är första vi tittar på, säger Viveca Dahl.

Om skolan tvingas vända på slantarna i år, kan de räkna med att det blir värre nästa höst. De 6 extramiljonerna som kommunen sköt till är en engångsföreteelse.

- De pengarna var för att satsningen skulle få en "kick start". Sedan kommer detta få täckas inom skolornas ordinarie läromedelsbudget, säger Lars Hansson (FP) ordförande i barn- och skolnämnden Lunds stad.

Och enligt Lars Hansson har skolorna råd att betala.

- Det är lätt att bara se de nya kostnaderna, men man gör ju en hel del besparingar också. Till exempel behöver man inte filmer och filmprojektorer i samma utsträckning, utan utbildningsfilmer streamas ner. Det handlar om att prioritera om sin budget. Jag tror nog att datorer kan vara lika effektiva som traditionella läromedel och de behöver inte innebära merkostnader.