Malmö

Farlig förskolemiljö tvingar fram flytt

Äpplets förskola i Södra innerstaden i Malmö flyttar tillfälligt eftersom man inte kan garantera säkerheten för barnen som går där.

Anders Malmquist som är stadsdelschef i Södra innerstaden säger att det på sistone funnits en lång rad farliga föremål på den gård där barnen har sin utelek.

– Där har legat krossat glas, gamla TV-apparater och till och med kanyler har personalen hittat.

Dessutom har obehöriga kommit in i trapphusen, och det har gjort att personal mött sovande missbrukare i trappan på morgnarna.

– Trots påstötningar till fastighetsägaren har det inte blivit bättre. Och därför väljer vi att tillfälligt flytta därifrån, säger Anders Malmquist.

Barnen kommer nu att flyttas till andra lokaler i stadsdelen. Exakt vilka är ännu inte klart.

--Men det kommer att finnas en plats till alla, lovar stadsdelschefen.