Skåne

Framgång för privat mammografi

Nästan 50 procent fler kvinnor i Skåne genomgår mammografi i dag jämfört med för ett par år sedan. Förändringen har skett sedan undersökningarna har samordnats.

Bara på ett år har förhållandet vänt totalt.  Då kunde man i Skåne bara ge 75 000 kvinnor mammografi. De flesta undersökningarna genomfördes i Helsingborg Lund och Landskrona.  På övriga orter gick det betydligt sämre eller fanns inte alls.

Men i april i fjor fick privata Unilabs uppdraget på samma gång som åldersgränsen i hela länet sänktes till 40. Och nu screenar man åtskilligt fler kvinnor.

– Antalet mammografiundersökningar i Skåne har ökat dramatiskt . Det sista året har vi screenat över 115 000 kvinnor, säger Boel Heddson, verksamhetschef för mammografin i Skåne.

Det har också blivit med mammografi. Priset per screenad patient har kunnat sänkas med 20 procent.

Tidigare har kvinnor från 50 år fått erbjudande om att bli undersökta. Nu har man sänkt åldern till 40 år. Man trodde att det skulle bli anstormning, men den har uteblivit.

– Delvis tror jag att det beror på att kvinnorna tycker att de är för unga. De tror inte att de drabbar dem. Sedan tror jag att många kvinnor i den här åldern glömmer sig själv. Karriären och barnen går före, säger Boel Heddson.