Teckomatorp

Företagsflytt före sanering

Svalövs kommun är nu överens med Naturvårdsverket om hur saneringen av det södra BT Kemi-området i Teckomatorp ska gå till.

Vid ett möte under onsdagen kom man överens om att industribyggnaderna på området ska lösas in och rivas för att saneringen ska bli så effektiv som möjligt.

– I stället för att sanera runt byggnaderna och ta hänsyn till de företag som finns på området så flyttar vi på verksamheterna, och sen kan vi sanera i lugn och ro.

– Då får vi också möjlighet att undersöka hur stora föroreningar som finns under byggnaderna, säger Åsa Andersson som är projektledare för BT Kemi efterbehandling i Svalövs kommun.

När det väl är klart exakt hur stora föroreningarna är och hur mycket jord som måste plockas bort, så är det tänkt att jordmassorna ska skickas i väg antingen till en deponi eller för sanering. Precis som man gjorde när det norra BT Kemi-området sanerades. När saneringen väl är klar är det tänkt att området ska förvandlas till grönområde.

Svalövs kommun kommer nu att lämna in en ansökan om bidrag till Naturvårdsverket för den första etappen i saneringen.

- Vår förhoppning är att vi ska få ett bidragsbeslut innan årsskiftet, säger Åsa Andersson.

I så fall är planen att fastigheterna ska lösas in under våren 2011. Därefter ska Svalövs kommun förbereda för en upphandling och projektering. Saneringsarbetet kan sedan komma igång under 2012.