Skåne

Region Skåne får kritik för storsjukhusbeslut

Förvaltningsrätten i Malmö upphävde i dag Region Skånes beslut att slå samman universitetssjukhusen i Lund och Malmö till ett storsjukhus, Skånes universitetssjukhus.

Det förvaltningsrätten kritiserar är det sätt som beslutet fattades på. Sammanslagningen var aldrig något eget ärende i regionfullmäktige, och därför fick allmänheten aldrig någon möjlighet att ta del av förslaget.

Sammanslagningen blev istället bara ett resultat av verksamhetsplanen. Förvaltningsrätten har inte tagit ställning till om det var rätt att slå samman sjukhusen.

I dagsläget påverkar detta inte något för patienterna.

– De har hängt upp sitt beslut på en formalitet. Nu får vi ta beslutet en gång till. säger Jerker Swanstein (M), regionstyrelsens ordförande.

Förvaltningsrätten menar att allmänheten inte fick möjlighet att ta del av förslaget före beslutet?

– Det har presenterats i media i god tid före beslutet, säger Jerker Swanstein.

Men handlingarna fanns ju inte tillgängliga?

– Handlingarna är inte för allmänheten. Vi har inte direktdemokrati här i landet.

Men allmänheten ska kunna ta del av handlingarna?

– Ja, därför får vi ta om beslutet, säger Jerker Swanstein.