Malmö

Moderat kräver nytt konstmuseum

Efter tavelstölden på Malmö konstmuseum höjs nu röster för ett nytt konstmuseum i Malmö. Säkerheten kring musèet som finns i dag är för dålig, menar en politiker.

– Konststölden på Malmö konstmuseum visar att det nu behövs ett nytt konstmuseum, säger Stefan Lindhe, (M) vice ordförande i kulturnämnden.

– Säkerhetsaspekten har varit ett de viktigare argumenten för nytt konstmuseum, säger han. Bland annat har man haft problem att spärra av medan man bygger nya utställningar.

Inte oväntat kommer kravet på ett nytt konstmuseum som ett brev på posten efter stölden. Frågan har diskuterats i 15 år, men hittills varit politiskt låst.

Exakt hur konsten har stulits vet man inte, den fanns i ett låst utrymme på museet.

Men för muséets chef Göran Christensson har säkerheten svagheter bara genom det faktum att konstmuseet ligger som en del i Malmö museer. Och mest kritiskt är det när man håller stängt för att bygga utställningar.

– När vi bygger utställningar spärrar vi av med ett rep. Samtidigt är museet öppet, Göran Christensson, chef för Malmö konstmuseum.

Är konsten någon gång obevakad?

– Nej, då låser man dörrarna, men då det är öppet kan besökare komma in utan att vår personal märker det.

I dag berättade också polisen att det finns en koppling mellan konststölden och polisens pågående skimningsutredning i taxibranschen.

Det var vid en husrannsakan hos en av de gripna i taxiärendet som man hittade tavlorna. Bland tavlorna finns Edvard Munchs "Två vänner" värd runt tio miljoner.