Skåne

Kritik mot svenska lärlingsutbildningar

Nu kommer kritik mot förslagen på svenska lärlingsutbildningar. På informationscentret Öresund Direkt i Malmö tycker man att det är halvhjärtade förslag och man hade hellre sett den danska modellen i Sverige.

– Det är system som är beprövat sedan mer än 100 år tillbaka, så vi vet att det fungerar, säger Christer Olsson som är informatör för Arbetsförmedlingen på Öresund Direkt.

– I Danmark så sitter arbetsgivarna och fackföreningarna i styrelserna tillsammans och styr inriktningen på utbildningarna. Då vet man att det man får ut i yrkeskunskap är det som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Christer Olsson får ofta svara på frågor om de danska lärlingsutbildningarna. Många vet inte ens att de finns, säger han. Det är svårt att säga hur många skåningar som går lärlingsutbildningar i Danmark, enligt Arbetsförmedlingen finns det ingen statistik på det.

En dansk lärlingsutbildning är vanligtvis tre och ett halvt till fyra år, den är helt och hållet inriktad på det yrke man ska bli. All teori man läser är mer eller mindre knuten till yrket. Och det finns bara en yrkesutbildning, till skillnad från det svenska förslaget, säger Christer Olsson.

– Om jag har förstått det rätt så ska den lärlingsutbildningen ligga parallellt med den yrkesutbildning som finns. I mina ögon gör det att vi riskerar att få ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden.

– I Danmark finns bara en sorts yrkesutbildning. Det finns ingen halvmesyr som är mitt emellan teoretiskt gymnasium och praktisk utbildning.

Men leder inte det att man får lägre kunskapsnivå i samhället?

– Det beror på vad man ska göra med sina kunskaper. Jag tror att vi har byggt ett samhälle där det bara är de teoretiska kunskaperna som värderas.