Helsingborg integreras med kultur

För att förbättra integrationen i Helsingborg så ska det nu anordnas träffar där människor med olika bakgrund ska kunna lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Det är Utvecklingsnämnden i Helsingborgs kommun som har tagit initiativet, och man letar nu lokal på söder i Helsingborg där man ska kunna hålla träffarna.

– Vi har undersökt helsingborgarnas syn på integration. Det framkom att många invandrare och infödda svenskar ville lära känna varandra, men att det saknades en naturlig mötesplats, säger Karin Flood, förvaltningschef på utvecklingsnämnden.

Tanken med träffarna är att alla ska kunna samlas kring gemensamma intressen, och i detta fallet satsar utvecklingsnämnden på musik, böcker och konst.