Friårsförsök ett ekonomiskt fiasko

Försöket med friår har blivit ett ekonomiskt fiasko och nu har arbetsförmedlingarna blivit tvungna att ändra sina rutiner. Många som utnyttjat friåret, hade tänkt ta ledigt ändå, andra som inte fick ett friår beviljat sjukskrev sig istället och en stor del av friårsvikarierna var personer som redan hade jobb eller en stark ställning på arbetsmarknaden.

Mats Kristoffersson som är arbetsförmedlare i Lund säger att personalen på arbetsförmedlingarna inte hann sätta sig in i projektet och var mycket dåligt förberedda, vilket ledde till många misstag.

Försöket med att införa friår infördes i tolv svenska kommuner, däribland Lund och Landskrona. Arbetstagare i de här kommunerna erbjöds möjlighet till att vara lediga i tre till tolv månader, medan man tog in en vikarie.

Syftet var minska de statliga utgifterna delvis genom att få ut långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Men enligt en undersökning med enkäter som institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har lämnat till vikarier, friårssökande och arbetsgivare, har friåret inte uppfyllt sitt syfte. Och på arbetsförmedlingarna insåg man efter ett drygt halvår att det inte gick att fortsätta som man hade gjort.