Hårdare dataregler efter virusangrepp

Dataviruset Sassers angrepp på Lunds lasarett under tisdagen kommer sannolikt att leda till hårdare dataregler i hela Region Skåne.

Viruset kom förmodligen in i sjukhusets nätverk via en bärbar dator. Sasser orsakade att flera röntgenapparater inte gick att använda under par timmar.

Region Skånes IT-direktör Ulf Enkéll menar att det krävs starkare restriktioner i hela regionen:
– Vi måste bli bättre, vem som får komma in och vilka datorer som man får koppla in på vårt nätverk och att man har en gemensam policy och inte som idag att sjukhusen har olika regelverk. Redan på torsdag så tar regionstyrelsen ett beslut om man kommer att öka samverkan mellan sjukhusen och IT-enheterna.