Helsingborg

Helsingborg har flest obehöriga elever

1:08 min

Kommunrevisorernas granskning av högstadieskolorna i Helsingborg visar att det är fler elever i Helsingborg som lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet än i andra större städer i Sverige. Det är långt kvar till det mål om 90 procent behöriga som politikerna själva satt upp.

– Det tar tid, men om några år ska det ha vänt, säger Christer Rasmusson, folkpartistisk ordförande i skol- och utbildningsnämnden.

Dessutom är de individuella utvecklingsplanerna för eleverna för intetsägande och det tar för lång tid att upprätta åtgärdsplaner för dem som riskerar att bli obehöriga.

Det är mycket stor skillnad på skolorna när det gäller hur många som är behöriga till gymnasiet. I en skola är alla behöriga medan det bara är knappt 55 procent som är behöriga på Fredriksdalsskolan, den skola som kommunen nu vill göra sig av med och överlåta i privat regi.

Men att man gör sig av med Fredriksdalsskolan för att förbättra behörighetsstatistiken förnekar Christer Rasmusson.