Malmö

Skolinspektionen granskar MoveIT i Malmö

1:35 min

Gymnasieskolan MoveIT i Malmö granskas nu av Skolinspektionen. Anledningen är att flera skolor som drivs av samma huvudman har brustit ekonomiskt, vilket lett till att eleverna inte fått tillräckligt bra utbildning. Och nu har granskningen av skolan i Malmö fått höjd prioritet.

– När det är väldigt akuta skeden, ger vi de granskningarna förtur. Och detta är ett sådant fall, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen.

Det är efter att Skolinspektionen riktat skarp kritik mot fyra MoveIT-skolor i Göteborg och Kungsbacka, som man nu bestämt sig för att tillsätta granskningar av alla skolor med samma huvudman.

– Det finns naturligtvis stora möjligheter att det får effekter på verksamheten också i de andra skolorna, säger Ann-Marie Begler.

Granskningen av skolan i Malmö har ännu inte kommit så långt att man kan visa på några problem, men Leif Sundqvist som är chef för samtliga MoveIT-skolor säger till P4 Malmöhus att ekonomin i företaget är god. Men han säger också att man nyligen tagit beslut som rör skolan i Malmö, men att han inte vill berätta mer innan elever och lärare informerats om situationen.

På skolorna i Göteborg och Kungsbacka har undervisningen varit så dålig att Skolinspektionen hotar att stänga skolorna om inget görs. En tvångsstängning är fortfarande avlägset för skolan i Malmö, men om det ändå skulle bli verklighet tror Ann-Marie Begler på Skolinspektionen att det kommer gå bra för eleverna, även om det finns risk för att vissa måste komplettera sin utbildning.

– Hittills har kommunerna varit väldigt angelägna om att hitta goda lösningar för de elever det handlar om. Men det kan vara så att undervisningen har varit så pass dåligt fungerande att det finns stora behov av kompletteringar. Och de måste då också hitta alternativa utbildningsvägar, säger Ann-Marie Begler.