Skåne

Alla förlorar på felaktiga särskoleplaceringar

1:31 min

I tisdags dömdes Vellinge kommun att betala skadestånd till två bröder som felaktigt placerats i särskola under sin skoltid. I Helsingborg har en nu drygt 20-årig kvinna gått hela sin skolgång i särskolan - på felaktiga grunder.

I höstas var Helsingborgs stad en av de kommuner som fick skarp kritik för bristande utredningar av sina särskolelever.

Carina Bång Bergström är ordförande i FUB i Helsingborg, en förening för utvecklingsstörda barn och vuxna, och hon konstaterar att om det blir fel i samband med inskrivningen blir alla förlorare.

– Dels för våra barn, dem elever som har en utvecklingsstörning, för deras resurser stjäls och de får inte sina behov uppfyllda. Men också för dem som skrivs in på felaktiga grunder för deras karriärmöjligheter raseras.