Malmö

Hamnen avspärrad efter misstänkt utsläpp

Polisen har spärrat av ett område på 50 meter i hamnen i Malmö efter ett misstänkt giftigt utsläpp. Läckaget upptäcktes vid en container som innehåller det extremt giftiga och brandfarliga ämnet etylakrylat, som vid större koncentrationer är dödligt. Men räddningstjänsten har sökt med särskilda indikeringsinstrument efter explosiva ämnen i luften, utan att finna några. Därför tror man nu att det kan vara kondensvatten som läckt.

Eftersom etylakrylat är så extremt giftigt, har räddningspersonalen arbetat med den skyddsutrustning man använder vid rökdykning, berättar Ulrika Lindmark, yttre befäl vid räddningstjänsten syd. 

Det är ett kemiföretag i Landskrona som ska ta emot containern med det farliga innehållet. Nu är personal från företaget på väg till hamnen i Malmö för att undersöka vad som har hänt. Avspärrningarna kommer dock att vara kvar tills man vet att det är helt säkert. 

Mängden vätska som läckt ut är ett par deciliter, enligt Ulrika Lindmark vid räddningstjänsten.

Etylakrylat avger en stark, stickande doft. Men räddningspersonalen på plats i hamnen har inte känt någon sådan lukt.