Malmö

Livsfarligt ämne läckte ut i hamnen

En stor styrka brandmän sattes in i går kväll efter larm om att ett mycket farligt ämne läckt ut i samband med lossning av en container i Malmö hamn. Ämnet kan vara dödligt att andas in.

Det var i går kväll som räddningstjänsten fick i larmet.

– Vi tog till alla försiktighetsåtgärder. Ett stort antal brandmän fanns på plats och vi kontaktade ett företag som hanterar det här ämnet, säger Torbjörn Krokström, inre befäl på räddningstjänsten i Malmö.

Ämnet heter etylakrylat. Det är extremt brandfarligt och bara ångorna av det i en viss koncentration är dödliga. Ämnet exploderar också väldigt lätt.

– Det här ämnet används främst inom platsindustrin, säger Torbjörn Krokström.

De brandmän som var först på plats konstaterade på sina mätare att det farliga ämnet hade läckt ut. Hur mycket är oklart.

– Det handlar inte om några stora mängder. Men vi stannade kvar på platsen i tre timmar innan ärendet avslutades.

Ett område kring utsläppet spärrades av under tiden räddningstjänsten arbetade på platsen. Ingen människa kom till skada vi utsläppet.