Lund

Äldredöd kan leda till fler anställda

1:55 min

I början av mars dog en 90-årig dement man efter ett slagsmål på Linelyckans äldreboende i Lund. Nu kräver Socialstyrelsen att kommunen sätter in fler anställda där på nätterna.

Linelyckans äldreboende är ett tvåvåningshus där det bor 48 äldre. På natten är tre anställda på plats. När de går rond kan någon av demensenheterna bli obemannad i upp till en timme. Socialstyrelsen anser inte att det är tillräckligt tryggt och säkert för de dementa.

– Varje enhet måste vara bemannad på natten. Det innebär att man måste bli fler, säger Annalena Holmgren, inspektör på Socialstyrelsen.

På kvällen den 26 februari började två dementa män på Linelyckan att slåss på bottenvåningen. Tror man. Ingen såg bråket eftersom personalen var på övervåningen. Det var först efter en stund när de hörde tumultet som de kom rusande. 

Några dagar senare dog han på sjukhus. Om det berodde på sparken eller på en sjukdom han hade, har inte kunnat klarläggas.

Efter händelsen begärde kommunen att Socialstyrelsen skulle göra en oberoende granskning av händelsen. När granskningen nu är klar får kommunen kritik, inte bara för att bemanningen på natten varit för låg.

Socialstyrelsen kritiserar också att det dröjde fyra timmar innan den 90-årige mannen fick träffa läkare, att man inte gjort någon handlingsplan för hur de boende skulle skyddas trots att bägge männen som bråkade hade varit aggressiva tidigare och att kommunen inte gjorde någon Lex Sarah-anmälan av händelsen.

Framförallt kräver Socialstyrelsen fler anställda på natten på Linelyckan. Men så enkelt är det inte tycker moderaten Lars Johansson som är ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Lund. Det finns fler demensboenden med liknande bemanning som i så fall också måste få fler anställda. Det kan kosta uppemot 30 miljoner kronor mer för kommunen.

Kommer ni att öka bemanningen på Linelyckan?

– Det vet jag inte idag. De måste analysera detta färdigt.  Så är det, säger Lars Johansson.

Senast den 20 juni måste kommunen redovisa för Socialstyrelsen vilka åtgärder man har vidtagit på Linelyckan.