Öresund

DSB debatteras i riksdagen

Idag på förmiddagen debatteras situationen för trafiken med Öresundstågen i riksdagen.

Under morgonens sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att det inte finns planer på att ta något initiativ för att lösa problemen med Öresundstågtrafiken.

Ministern anser att frågan om Öresundstågtrafiken, från svensk sida ligger  på dem regionala trafikbolag som har avtal med operatören DSB First.

Socialdemokraten Leif Jakobsson från Malmö efterlyste mer aktivitet från regeringen i frågan. Han anser att regeringen bör kräva av den danska staten att se till att DSB First sköter sina åtaganden.

I Danmark rapporterar samtidigt Berlingske Tidende idag att en hittills hemlig advokatrapport till danska DSB:s styrelse visar att DSB inte gett olovligt statsstöd till dotterbolaget DSB First som kör Öresundstågen, tvärtemot den bedömning som den danska statens rådgivare Kammeradvokaten tidigare gjort.